CCEnhancer

Son usuario dende hai anos do CCleaner, un software gratuito para manter aseado o ordenata que non ten competencia, seguramente por esta razón algúns decidiron unirse ao carro de Piriform e deseñar ferramentas que complementen a súa excelencia, é o caso de CCEnhancer unha aplicación que engade automáticamente características adicionais ao CCleaner para facelo aínda mais completo.
Descargar

martes 31 agosto 2010

En Informática | | Permalink


os comentarios foron deshabilitados.