Galitoon

Galitoon é unha empresa galega adicada á  producción de Tv,  teatro e publicidade. Descubrinos casualmente no CEIP do Cádavo facendo a representación de "Babiliglub", unha pequena obra de teatro negro que feitizou ás/aos nenas/os. A Deputación de Lugo financia integramente estas actuacións nos centros de ensino público, un luxazo.

domingo 08 novembro 2009

En Educación | 1 comentario | Permalink