Phil Borges

Phil Borges, un fotógrafo centrado no retrato de diferentes etnias que vai deixando poderosas imaxes de tribus a piques de extinguirse. No ano 1998 documentou graficamente o traballo Enduring Spirit, encargado por Amnistía Internacional, no que mostra fotografias de pobos indíxenas de África, Asia, Latinoamérica e de América do Norte. No 2000 fixo "The gift" recollendo o traballo de médicos ciruxáns que operaron gratuitamente a nenos e nenas de paises subdesenvolvidos.

martes 17 febreiro 2009

En Arte | Sen comentarios | Permalink